Go to Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Go to Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Go to Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

Go to Koła Naukowe Pionu Górniczego

Koła Naukowe Pionu Górniczego

Członkowie Zarządu

Koło Naukowe Inżynierii Ochrony Powietrza

Weronika Drzazga

Przewodnicząca Zarządu

Maciej Kilar

Z-ca Przewodniczącej Zarządu

Karolina Gądek

Skarbnik

Sylwia Drobniak

Sekretarz

Aktualności

Napisz do Nas